aicvaras

áicvaras sm. (3a) žr. aičvaras 3: Tie mūsų vaikai tikri aicvaraĩ Klvr. O tu, áicvare, nenusiraminsi?! Žž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aičvaras — sm. (3a), (1) Grž žr. aitvaras: 1. Ar matei, aičvaras pinigus neša? Pn. Seniau, sako, kiti žmonės turėdavę aičvarus, jie arkliams avižas vogdavę Jnšk. Tą mergaitę buvo aičvaras apsėdęs Krkn. Aičvaras iš vieno klėties priryja grūdų, ing kito pilia …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eičvaras — sm. (1) Pš žr. aičvaras 1: Eičvaras pinigus neša Stč. Seniau eičvaras piningus nešė Rdn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudrebėti — nudrebėti, nùdreba, ėjo intr. 1. kiek padrebėti: Sesiutėlei jaunuolėlei rankos nudrebėjo Slk. Nudrebėjom visi, kai metė bombą Šts. 2. drebant nugarsėti: Nulėkė kaip aičvaras, žemė nudrebėjo Ėr. Nudrebėjo dangus (sugriaudė toli) Brt. | refl.: Kad …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudriekti — nudriẽkti, ia, nùdriekė tr. 1. nutiesti, patęsti, paskleisti: Tat nùdriekta voratinklių! Skr. | Per daug nùdriekei (plonai suverpei) – bus nestìpra Slm. | Šešėliai medžių kalnus pasiekia, gražios paunksnės plačiai nudriẽkia BM433. Durimis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuringuoti — intr. 1. rangantis nueiti, nušliaužti: Jurgelis pažiūri į rausvai žieduotą slieką, kol tas nuringuoja kur į šalį ir palenda po grumstu rš. 2. Šd vingiais nuplaukti: Trys broliukai dalges plakė, vainikėlį plaukiant matė. Ir nuplaukė, nuringavo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paūžčioti — NdŽ 1. iter. dem. paūžti 1: [Telefono vielos] klaikiai paūžčiodamos kaukė M.Katil. 2. refl. su pertrūkiais leisti dusulingą garsą: Kiaulės pasiūžčiodamos bėga namo J. Aičvaras tai, sako, toks ugninis pagaikštis, oru lekia pasiūžčiodamas LTR(Ps).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržegnoti — peržegnoti; R324, Sut, N, peržegnoti Rtr, paržegnoti; Sut 1. tr. L, NdŽ, KŽ padaryti kryžiaus ženklą kaip maldos pradžią ar dievobaimingumo išraišką: Kad atguliau į lovelę, kryžių paržegnojau LTR(Plt). ^ Ėda kaip galvijas, net snukio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pinigas — pìnigas (vok. dial. pennig) sm. (3b); SD248 1. moneta: Žymė, išspaudžiama ant pinigų SD54. Pabarstė pinigų ant aslos LB204. Aš šiūbelę kunigui, man kunigas pìnigą, aš pìnigą karaliui Dkš. Sidabrinis pinigaitis Mrc. Kai pinigaĩ dega, sako, kad …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raudonas — 1 raudonas, a adj. (1) DP542, K, Vlkv, Snt, Pgr, Erž, Slnt, à (3) And, On, Ds, LKKXI185, KlbIII9(Lkm), Trk; N 1. SD114,18,160, SD36,85, H esantis vaivorykštės kraštinės šiltosios spalvos: Raudona materija SD361. Raudona spalva valdančiajai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • reiškia — ×reiškia (plg. rus. знaчит) modal. vadinasi: Reiškia (=Vadinasi), jis mus apgavo KlK9,39. Reiškia, sakydavo ne aičvaras, ale padėjėjas LKT261l(Pn) …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.